Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Yhteismetsät Suomessa

Yhteismetsän osakaskunta on yhteisetuus, joka hallinnoi osakastilojen omistamaa yhteismetsää ja muuta omaisuutta.  Omistuksen määrä on määritelty tilojen yhteismetsäosuutena.  Yhteismetsät ovat perustamishistorialtaan ja omistuspohjaltaan hyvin erilaisia.  Pohjois-Suomessa on suuria isojakoon perustuvia yhteismetsiä.  Sodan jälkeen perustettiin asutusyhteismetsiä ja aivan viime vuosina on perustettu sijoittajien yhteismetsiä.  Sukujen metsäomaisuudesta on myös perustettu yhteismetsiä.  Yhteismetsä on kuolinpesään nähden hyvin joustava metsäomaisuuden hallintamuoto.

Yhteismetsät laajenevat ostamalla lisämaita.  Tiloja tai määräaloja voi myös maanmittaustoimituksella liittää olemassa olevaan yhteismetsään.  Silloin liitettävän maa-alueen omistajalle määritetään luovutettavan tilan arvoa vastaava yhteismetsäosuus.

Yhteismetsien hallituksena toimivat hoitokunnat.  Hoitokunnat valitaan ja tärkeimmät yhteismetsää koskevat päätökset tehdään osakaskunnan kokouksissa.  Yhteismetsät harjoittavat suunnitelmallista kestävää metsätaloutta.  Metsätalouden ohella muunkinlaiset maankäyttömuodot ovat muodostuneet yksittäisten yhteismetsien talouden kannalta merkittäviksi.  Metsästysoikeuksia ja lomatontteja sekä lomamökkejä vuokrataan.  Yhteismetsien alueilta otetaan myös maa-aineksia sekä turvetta ja niitä käytetään myös tuulivoimaloiden sijoituspaikkoina.  Yhteismetsiin sisältyy myös suojelualueita vaikka suurimmat luonnonsuojeluhankkeet on toteutettu yleensä maanvaihdoin valtion kanssa.  Yhteismetsien toimintaa ohjaa yhteismetsälaki sekä Suomen metsäkeskuksen vahvistamat ohjesäännöt.

Yhteismetsät ovat mukana PEFC-sertifioinnissa.  Pohjois-Suomen suuria yhteismetsiä on myös sertifioitu FSC-standardien mukaisesti.

Yhteismetsät jakavat yleensä tasaista tuottoa osakkailleen heidän yhteismetsäosuuksiensa mukaisessa suhteessa.  Jotkut yhteismetsät käyttävät huomattavan osan tuloksestaan lisäalueiden hankintaan. Vuoden 2019 alussa maassamme oli 460 yhteismetsää, joiden yhteispinta-ala oli n. 720.000 ha.